Bemutatkozás

Tisztelt Látogató!

Dr. Várvölgyi Tímea egyéni ügyvéd vagyok. Jogi diplomámat a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szereztem 2001-ben, ahol ugyanebben az évben EU szakjogász is lettem. A jogi szakvizsgát 2005-ben „jeles” minősítéssel tettem le.

Több évet töltöttem nemzetközi gazdasági területen. 2019. július 15. óta vagyok tagja a Budapesti Ügyvédi Kamarának. Alkalmazott ügyvédként polgári joggal foglalkozó ügyvédi irodákban szereztem szakmai tapasztalatot és nyerhettem betekintést a szerződések, a társasági jog, valamint a követeléskezeléssel kapcsolatos peres ügyek világába.

2021. február 1-től önállóan, egyéni ügyvédként folytatom a jogi tevékenységemet. Irodám székhelye Budapesten, Zuglóban található jól megközelíthető helyen.

Dr Várvölgyi Tímea ügyvéd

A polgári jogi területen belül elsődlegesen ingatlanjoggal (adásvétel, társasházi ügyek, öröklésjog stb.) valamint társasági joggal és a gazdasági társaságokat érintő jogi kérdésekkel (követeléskezelés, munkajog, adatvédelem stb.) foglalkozom.

Magánszemélyek, valamint kis- és középvállalkozások számára az optimális jogi megoldásra törekedve, ügyfélközpontúan, gyakorlatiasan és mindenki számára érthetően vázolom fel a lehetséges jogi megoldásokat. Célom, hogy ügyfeleim személyre szabott, egyéni szolgáltatást kapjanak és maximálisan elégedettek legyenek az általam nyújtott szolgáltatásokkal.

Arra törekszem, hogy ügyfeleimmel gördülékeny legyen a közös munka és az ügyvédi megbízás alapját is jelentő kölcsönös bizalom mielőbb kialakulhasson. Magas szintű angol és francia nyelvismerettel rendelkezem.

Amennyiben bármilyen jogi kérdése merülne fel, kérem forduljon hozzám bizalommal.

Ingatlanjog

adásvétel, társasházi ügyek, öröklésjog stb.

Társasági jog

követeléskezelés, munkajog, adatvédelem stb.

Ügyfélközpontú

gyakorlatias és mindenki számára érthető jogi megoldások

Személyre szabott

gördülékeny, kölcsönös bizalmon alapuló közös munka

Szakterületek

Ingatlanjog

Magánszemélyek, valamint kis- és középvállalkozások részére vállalom ingatlanokkal (lakóingatlan, ipari ingatlan, valamint termőföld, telek stb.) kapcsolatos jogi ügyletek teljeskörű intézését, így többek között ezen ingatlanokkal kapcsolatos okiratok szerkesztését, ellenjegyzését, más által készített okiratok véleményezését, valamint bíróságok és más hatóságok előtti eljárásban ügyfeleim jogi képviseletét. A szerződések aláírására nem csak személyesen, hanem online formában is lehetőség van távazonosítás és távellenjegyzés útján.

Dr Várvölgyi ház bírói kalapáccsal

Társasági jog

Új céget alapítana, vagy a meglévőt módosítaná?
Kis- és középvállalkozások részére vállalom állandó megbízás, illetve keretszerződés vagy eseti megbízás alapján jogi tanácsadást, cégalapítást, változásbejegyezési eljárást, valamint követeléskezelés, területén történő jogi segítségnyújtást. A felsorolt jogterületekhez kapcsolódóan elkészítem a szükséges okiratokat, szerződéseket és szabályzatokat, valamint vállalom a már meglévő dokumentumok véleményezését és aktualizálását, valamint folyamatos jogi támogatás biztosítását és teljes körű jogi képviselet ellátását.

Munkajog

Jogi tanácsadás nyújtását vállalom vállalkozások, mint munkáltatók és munkavállalóik számára egyaránt, beleértbe a munkajogi és megbízási szerződésekkel, a munkajogviszonnyal és annak megszűnésével, valamint a munkajogi felelősséggel kapcsolatos ügyeket, továbbá a peres képviseletet.

Dr Várvölgyi Tímea jogi tanácsadás

Adatvédelem (GDPR) és e-kereskedelem

Kis- és középvállalkozások, egyéni vállalkozások és társasházak számára vállalok eseti vagy állandó megbízás alapján adatvédelemmel kapcsolatos jogi tanácsadást, adatvédelmi szabályzatoknak a hatályos GDPR rendelkezéseknek megfelelő elkészítését és felülvizsgálatát, társasházak részére a Szervezeti és Működési Szabályzatnak a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek való megfeleltetését, valamint webshopot üzemeltető vállalkozások részére jogi dokumentumok (ÁSZF és szabályzatok) elkészítését és felülvizsgálatát.

Dr Várvölgyi Tímea laptop

"Magánszemélyek, valamint kis- és középvállalkozások számára az optimális jogi megoldásra törekedve, ügyfélközpontúan, gyakorlatiasan és mindenki számára érthetően vázolom fel a lehetséges jogi megoldásokat."

dr. Várvölgyi Tímea

Dr Várvölgyi Tímea ügyvéd

Ügyvédi díjszabás

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény alapján az ügyvédet tevékenységének ellátásáért megbízási díj és költségtérítés illeti meg. A megbízási díj minden esetben a felek közötti szabad megállapodás tárgya.

Az irányadó kamarai szabályzatok és iránymutatások nem teszik lehetővé díjjegyzék közzétételét a honlapomon.

Az ügyvédi munkadíj mértéke, minden esetben – a tisztesség és a méltányosság szem előtt tartásával – az adott ügy részleteinek ismeretében, az ügyféllel folytatott előzetes egyeztetést követően kerül kialakításra, melyet befolyásol az ügy értéke, összetettsége, az ügyvédi megbízás terjedelme, valamint az ügyvédi felelősség mértéke.

Az ügyvédi megbízási szerződés megkötése előtt egyedi árajánlatot adok az ügyfeleim részére, így mindig előzetesen és pontosan egyeztetem az összes várható költséget és kiadást az ügyfelekkel.

Ügyvédi szolgáltatások nyújtását három típusú árképzéssel vállalom:

óradíj
alapú
elszámolás

az ügy értékéhez igazodó százalékos (%) mértékben meghatározott munkadíj

fix vagy havi átalánydíjas konstrukció (állandó megbízás esetén)

Óradíjban történő megállapodás esetén ügyfeleimet előzetesen tájékoztatom a feladat elvégzéséhez előreláthatóan szükséges időről.

Az első személyes konzultáció díja megbízás esetén a teljes ügyvédi munkadíj összegébe beszámításra kerül.
Az ügyvédi munkadíj minden esetben ÁFA-mentesen kerül kiszámlázásra.

Amennyiben az Ön személyes ügyével kapcsolatosan szeretne tájékozódni a várható ügyvédi munkadíj és egyéb költségek összegéről, kérem keressen bizalommal a honlapon található elérhetőségeimen.

Elérhetőségeim

Székhely:
1147 Budapest, Fűrész utca 30-32. I/7.
Iroda:
1143 Budapest, Szobránc utca 3-5. III./6.

iroda@drvarvolgyi.hu

 

+36-30-3811124